حوزه فعالیتصدگان

نرم افزارهای صدگان به منظور استفاده در شرکتهای تولیدی، بازرگانی، پیمانکاری و خدماتی تولید شده اند. همچنین بنکداران و توزیع کنندگان بزرگ که دارای فرآیندهای کاری مشابه با شرکتها هستند نیز می توانند از محصولات صدگان استفاده نمایند.

شرکت های تولیدی از نوع تولید انبوه

برخی از امکانات و قابلیت های سیستم مدیریت انبار صدگان، خاص شرکتهای تولیدی است. از جمله اسناد انبار از نوع “ارسال به تولید” و “دریافت از تولید” که معمولا به منظور ارسال مواد اولیه به خطوط تولید و دریافت محصولات تولید شده از خط تولید (به تفکیک مرکز هزینه) مورد استفاده قرار می گیرند. لذا در سیستم صدگان به سهولت می توان هزینه ها را به تفکیک مراکز هزینه تولیدی و غیر تولیدی گزارش گرفته و در محاسبه بهای تمام شده تولیدات مورد استفاده قرار داد.

شرکت های تولیدی از نوع سفارش کار

برخی از شرکتهای تولیدی بر اساس سفارش محصول، اقدام به تولید محصول می نمایند. این قبیل شرکتها می توانند هر یک از سفارشات مورد نظر را در قالب یک پروژه ساخت تعریف نموده و در سیستم انبار از اسناد “ارسال به پروژه” و “دریافت از پروژه” استفاده نمایند. لذا در صدگان می توان کلیه هزینه ها (مواد، دستمزد و سربار) و درآمدهای یک پروژه را بصورت متمرکز گزارش گرفت.

شرکت های بازرگانی و بخش بازرگانی شرکتها

امکانات متنوعی برای شرکتهای بازرگانی و همچنین بخش بازرگانی شرکتهای تولیدی و یا خدماتی در نظر گرفته شده است. وجود انواع مدل های قیمت گذاری و تخفیف، امکان تعریف مدل های فروش متنوع، امکان تعیین سطح دسترسی به تفکیک کاربران فروش، امکان تعریف انواع بازاریاب و یا نمایندگان فروش، و محاسبه پورسانت فروش بر اساس فرمول های تعریف شده پلکانی و … همگی عمده نیازهای بخش بازرگانی شرکتها را پوشش می دهند. امکان ثبت توافق با مشتری در خصوص نحوه تسویه فاکتور و همچنین امکان تخصیص مبالغ دریافتی به فاکتورهای مختلف از ویژگی های کاربردی سیستم فروش است.

شرکت های پیمانکاری

شرکت های پیمانکاری و همچنین برخی از شرکتهای حوزه پخش نیازمند سطوح تفصیل بیشتری هستند و یک سطح تفصیل معمولا جوابگوی نیاز این شرکتها نخواهد بود. محصولات صدگان پلاس برای این گونه شرکتها راهکار مناسبی است. صدگان پلاس با دارا بودن ۳ سطح تفصیل شناور می تواند شما را در ثبت مخارج و درآمدهای یک پروژه به تفکیک تامین کنندگان و پروژه ها و قراردادها یاری رساند. با استفاده از نسخه صدگان پلاس و تعریف کدینگ حسابهای مناسب، می توانید حسابهای دریافتنی و پرداختنی را به تفکیک پروژه ها و … گزارشگیری نمایید.

 

به جمع نمایندگان ما بپیوندید. فهرست نمایندگان