هیات مدیرهصدگان

 • صدگان
 • صدگان
  • نام : وحید رمزی
  • سمت : مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره
  • تاریخ تولد : 1353
  • رشته تحصیلی : کارشناس حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
  • دانلود رزومه
به جمع نمایندگان ما بپیوندید. فهرست نمایندگان