ارائه نسخه جدید صدگانصدگان

ارائه نسخه جدید صدگان

نسخه جدید نرم افزار حسابداری صدگان بر روی پورتال مشتریان قرار گرفته است. شماره این نسخه 2.1.16 بوده که در آن بهبودهایی در نرم افزارهای حقوق و دستمزد، مدیریت نقدینگی، مدیریت انبار و مدیریت فروش اعمال شده است. به مشتریان نرم افزار صدگان همواره توصیه می شود که از آخرین نسخه های منتشر شده آن در وب سایت www.sadgan.com استفاده نمایند.

به جمع نمایندگان ما بپیوندید. فهرست نمایندگان