انتشار نسخه به روزرسانی 1.5.4R1صدگان

نسخه به روزرسانی شماره 1.5.4R1 منتشر شد. نسخه های به روزرسانی را می توانید از طریق وب سایت صدگان قسمت پورتال مشتریان و یا نمایندگان دانلود نمایید. در صورتیکه فایل دانلود شده، دارای پسوند zip  می باشد، لطفا آن را به پسوند sdb تغییر نام داده و سپس برای به روزرسانی نرم افزار از آن استفاده نمایید.

به جمع نمایندگان ما بپیوندید. فهرست نمایندگان