انتشار نسخه به روز رسانی 1.5.3R1صدگان

نسخه به روزرسانی 1.5.3R1 با امکانات و قابلیت های جدید هم اکنون در دسترس است. شما می توانید از طریق پورتال مشتریان و یا پورتال نمایندگان آن را دریافت نمایید. در صورتیکه به پورتال دسترسی ندارید با واحد پشتیبانی صدگان تماس بگیرید

به جمع نمایندگان ما بپیوندید. فهرست نمایندگان