نسخه به روز رسانی صدگان به شماره 1.6.9 منتشر شد.صدگان

نسخه به روزرسانی 1.6.9 منتشرشد. در این نسخه بهبودهایی در عملکرد بستن حسابها و انتقال اطلاعات به دوره مالی جدید اعمال شده است. برای نصب نسخه جدید، لطفا به پورتال مشتریان (یا نمایندگان) در وب سایت شرکت صدگان مراجعه نموده و نسخه شماره 1.6.9 را دانلود و سپس سیستم صدگان را به روزرسانی نمایید. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با پشتیبانی صدگان تماس بگیرید.

به جمع نمایندگان ما بپیوندید. فهرست نمایندگان