ارائه ۱۵% تخفیف خدمات پورتال و پشتیبانی به مدت محدودصدگان

به اطلاع مشتریان محترم صدگان می رساند در صورتیکه فاکتور خدمات پورتال و پشتیبانی، قبل از شروع دوره پشتیبانی بصورت نقد تسویه گردد، مشمول ۱۵% تخفیف نقدی خواهید شد. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر، با واحد پشتیبانی صدگان تماس بگیرید.

به جمع نمایندگان ما بپیوندید. فهرست نمایندگان