زیر سیستم بازاریابی به سبد محصولات صدگان اضافه شدصدگان

زیر سیستم بازاریابی فروش با امکاناتی از جمله محاسبه پلکانی پورسانت، تعریف چندین فرمول محاسبه پورسانت، محاسبه پورسانت بر اساس گروه کالاها، محاسبه پورسانت بر اساس میزان فروش به ریال و یا تعداد فروش، محاسبه پورسانت بر اساس هر فاکتور و یا یک دوره مشخص، امکان تخصیص مشتری به بازاریاب و … به سبد محصولات صدگان اضافه شد.

به جمع نمایندگان ما بپیوندید. فهرست نمایندگان