انتشار نسخه به روزرسانی 1.6.6صدگان

نسخه به روزرسانی 1.6.6 منتظر شد. در این نسخه ضمن اضافه شدن برخی امکانات جدید، بهبودهایی در عملکرد سیستم ایجاد شده است. برای دانلود نسخه مذکور و به روزرسانی نرم افزار، لطفا به پورتال مشتریان (یا نمایندگان) مراجعه فرمایید.

به جمع نمایندگان ما بپیوندید. فهرست نمایندگان