نسخه جدید نرم افزار حسابداری صدگان با شماره ۲.۱.۱۸ منتشر شدصدگان

نسخه جدید نرم افزار حسابداری صدگان با شماره ۲.۱.۱۸ منتشر شد

نسخه جدید نرم افزار حسابداری صدگان بر روی پورتال مشتریان قرار گرفته است. شماره این نسخه 2.1.18 بوده که در آن بهبودهایی در نرم افزارهای حقوق و دستمزد و مدیریت انبار  و همچنین سرعت نمایش دیتابیس ها در صفحه ورود به سیستم اعمال شده است. به مشتریان نرم افزار صدگان همواره توصیه می شود که از آخرین نسخه های منتشر شده آن در وب سایت www.sadgan.com استفاده نمایند.

به جمع نمایندگان ما بپیوندید. فهرست نمایندگان