به روزرسانی صدگان با شماره ۱.۶.۱۷صدگان

نسخه جدید به روزرسانی صدگان با امکانات جدید و برخی اصلاحات منتشر شد. مشتریان صدگان اکنون می توانند با مراجعه به پورتال مشتریان در وب سایت صدگان، نسبت به دانلود نسخه جدید و نصب آن اقدام نمایند.

به جمع نمایندگان ما بپیوندید. فهرست نمایندگان