مدیریت فروشصدگان

نرم افزار مدیریت فروش صدگان

 

فروش کالاها و خدمات فعالیت اصلی هر واحد اقتصادی به منظور کسب سود می باشد. گزارشات فروش تحلیلی به مدیران این امکان را می دهد تا اصلی ترین فعالیت شرکت را به دقت بررسی نموده و در صورت لزوم نسبت به اخذ تصمیمات استراتژیک در خصوص سیاستهای فروش اقدام نمایند.

 

امکانات و ویژگی ها :

 • امکان گروهبندی انواع فروش (مدل فروش) و تعیین سطح دسترسی به کاربران فروش بر اساس مدل فروش
 • امکان تعریف نوع مشتری، گروه مشتری، نوع بازاریاب، گروه بازاریاب و گروهبندی کالا-فروش بر اساس نیاز مشتری
 • امکان ثبت پیش فاکتور و فاکتور فروش و برگشت از فروش
 • کنترل موجودی قابل فروش
 • امکان رزرو موجودی کالای قابل فروش در پیش فاکتور
 • امکان تعریف بازاریاب و انواع فرمول های محاسباتی پلکانی و صدور سند حسابداری
 • امکان تعریف اعلامیه قیمت برای کالاها و خدمات بر اساس گروهبندی مورد نظر کاربران و تخصیص اعلامیه قیمت به مشتری
 • امکان تغییر قیمت اعلامیه قیمت بصورت گروهی و اتوماتیک وتعریف فرمول محاسبه توسط کاربر
 • امکان صدور فاکتور فروش بر مبنای پیش فاکتور و یا حواله انبار
 • امکان تخصیص تخفیف گروهی به کالاها در یک فاکتور فروش و یا پیش فاکتور
 • چاپ فاکتور فروش رسمی و یا با فرمت مورد نظر مشتری
 • امکان تعیین آدرس تحویل کالا در فاکتور و یا پیش فاکتور
 • امکان صدور اسناد حسابداری در ۶ سطح در نسخه صدگان پلاس (با ۳ سطح تفصیل شناور)
 • گزارش پایش فروش و سایر گزارشات (به تفکیک مشتری، گروه مشتری، کالا، گروه کالا، مناطق جغرافیایی، مدل فروش و …)
 • امکان صدور چندین فاکتور فروش بر مبنای یک پیش فاکتور و یا یک حواله انبار
 • تهیه گزارشات قانونی (گزارشات فصلی و گزارش ارزش افزوده بر مبنای فرمت مورد نیاز اداره امور اقتصادی و دارایی)
به جمع نمایندگان ما بپیوندید. فهرست نمایندگان