مدیریت انبار (تولیدی و بازرگانی)صدگان

نرم افزار مدیریت انبار صدگان

در بسیاری از واحدهای اقتصادی فعال در زمینه های تولیدی و بازرگانی، حجم ریالی کالاها سهم قابل توجهی را در گردش عملیات مالی آنها دارا می باشند. از سوی دیگر برنامه ریزی دقیق برای تامین کالاهای مورد نیاز در زمان های مشخص، از مهمترین فعالیت های مدیران برای دستیابی به اهداف اقتصادی و تجاری یک سازمان است. لذا وجود ابزاری که بتواند کنترل موجودی کالاها را تسهیل نموده و با گزارشات مناسب شرکت ها را در برنامه ریزی برای تامین به موقع کالا ها و مواد اولیه یاری رساند، برای مدیران ارشد حائز اهمیت ویژه ای است.

کنترل های دقیق موجودی کالا، وجود سطوح دسترسی پیشرفته در سطح انبار و کالا، پشتیبانی از چندین فرآیند گردش کالا در اسناد انبار و فروش و همچنین دسترسی به انواع گزارشات ساده و تحلیلی، از جمله ویژگی های نرم افزار مدیریت انبار صدگان می باشند.

 

امکانات و ویژگی ها :

 • امکان تعریف کالا و خدمت و تخصیص اتوماتیک کد کالا
 • امکان تنظیم سطح دسترسی انباردار به منظور عدم نمایش مبالغ ریالی کالاها
 • پشتیبانی از دو واحد سنجش برای یک کالا
 • امکان تعریف طبقه کالا و گروه بندی کالا-انبار و گروهبندی کالا-فروش توسط کاربر در ۵ سطح
 • امکان تخصیص کالا به انبار
 • امکان ثبت بارکد کالا
 • امکان ثبت مالیات و عوارض ارزش افزوده به تفکیک کالا و یا بصورت گروهی
 • کنترل منفی نشدن موجودی کالا
 • قیمت گذاری اتوماتیک اسناد خروجی در سطح طبقه انبار
 • پشتیبانی از روش قیمت گذاری میانگین در سطح طبقه کالا
 • ثبت انواع سند رسید انبار در فرم واحد (خرید داخلی، خرید خارجی، دریافت از تولید، دریافت امانی، دریافت از پروژه)
 • ثبت انواع سند حواله انبار در فرم واحد (حواله فروش، حواله مصرف، ارسال به تولید، ارسال امانی، ارسال به پروژه)
 • ثبت سند انتقال کالا بین انبارها
 • امکان ثبت و تسهیم هزینه حمل به کالاها در رسید انبار
 • امکان ثبت حواله انبار بر مبنای فاکتور یا پیش فاکتور
 • امکان تایید تعدادی رسید و حواله انبار توسط حسابدار انبار
 • صدور اسناد حسابداری اتوماتیک و امکان صدور اسناد حسابداری در ۶ سطح در نسخه صدگان پلاس (با ۳ سطح تفصیل شناور)
 • گزارش سریع پایش انبار و کاردکس ریالی و کاردکس تعدادی و سایر گزارشات ریالی و تعدادی (به تفکیک کالا، مناطق جغرافیایی، انبار، طبقه کالا، گروهبندی کالاها، مشتریان و تامین کنندگان و غیره) و امکان ارسال تمامی گزارشات به محیط Excel
 • انبارگردانی پایان سال و ارسال اتوماتیک موجودی ابتدای دوره سال بعد
 • امکان استفاده از نرم افزار مدیریت انبار به تنهایی بدون نیاز به سیستم های حسابداری، مدیریت فروش و … .
 • دارای ارتباط کاملا یکپارچه با سیستم فروش و مدیریت نقدینگی و حسابداری
به جمع نمایندگان ما بپیوندید. فهرست نمایندگان