ارزش ها و راهکارهاصدگان

راهکار شرکت های تولیدی  … کلیک کنید

راهکار شرکت های تولیدی … کلیک کنید

26 مرداد 1396

شرکت های تولیدی برای محاسبه بهای تمام شده محصولات (تولید انبوه و یا سفارش ساخت) باید اطلاعات دقیقی از مصرف مواد، دستمزد و سربار داشته باشند. صدگان به شما کمک می کند اطلاعات تولیدی را در سیستم ثبت نموده و مبنای مناسبی برای تهیه گزارش بهای تمام شده داشته باشید.

ادامه ...
ساده تر از همیشه، تحریر دفاتر قانونی … کلیک کنید

ساده تر از همیشه، تحریر دفاتر قانونی … کلیک کنید

1 بهمن 1394

با استفاده از نرم افزارهای مالی صدگان، گزارشات قانونی دفاتر روزنامه و کل، ارزش افزوده و معاملات فصلی (ماده 169) را بر اساس آخرین قوانین و استانداردها تهیه نمایید. کنترل های دقیق سیستم در زمان تهیه این گزارشات، نگرانی شما را از تحمل هزینه های قابل توجه به دلیل ارائه گزارشات ناقص و یا اشتباه به حداقل میرساند.

ادامه ...
راهکار فروش و بازرگانی صدگان … کلیک کنید

راهکار فروش و بازرگانی صدگان … کلیک کنید

27 مرداد 1396

فرایند های فروش در شرکت های بازرگانی متنوع است. توالی و ترتیب صدور پیش فاکتور فروش، فاکتور فروش و خروجی کالا از انبار در شرکتهای مختلف می تواند متفاوت باشد و مهم است که نرم افزار فروش این شرکتها بتواند پاسخگوی سناریوها و سیاست های مختلف فروش باشد.

ادامه ...
گام به گام در فرایند استقرار سیستم مالی در کنار شما هستیم … کلیک کنید

گام به گام در فرایند استقرار سیستم مالی در کنار شما هستیم … کلیک کنید

1 بهمن 1394

خدمات ما محدود به فروش و آموزش نرم افزار نیست. کارشناسان حسابداری شرکت صدگان با تجربه استقرار بیش از ۵۰۰ شرکت در سراسر کشور، به شما کمک می کنند تا استقرار سیستم مالی خود را با کیفیت بهتری انجام دهید. در اولین گام ...

ادامه ...
راهکار شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور … کلیک کنید

راهکار شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور … کلیک کنید

26 مرداد 1396

نیاز به اخذ گزارشات تفکیکی بر اساس پروژه ها، قراردادها، تامین کنندگان، کارفرماها و همچنین وجود الزامات قانونی خاص شرکت های پیمانکاری و از طرفی حجم انبوه رویدادهای مالی باعث شده است مدیریت مالی این شرکت ها دارای پیچیدگی های بیشتری نسبت به سایر شرکتها باشد...

ادامه ...
شبکه پشتیبانی صدگان، ترکیبی از تخصص و تعهد … کلیک کنید

شبکه پشتیبانی صدگان، ترکیبی از تخصص و تعهد … کلیک کنید

1 اسفند 1394

یکسال خدمات پشتیبانی راه دور رایگان، به شما اطمینان می دهد که در فرایند استقرار نرم افزار تنها نخواهید بود. شما می توانید ضمن استفاده از راهنمای متنی نرم افزار، پاسخ پرسش های خود را از کارشناسان پشتیبانی صدگان دریافت نمایید ...

ادامه ...
به جمع نمایندگان ما بپیوندید. فهرست نمایندگان