ارزش ها و راهکارهاصدگان

راهکار شرکت های تولیدی

راهکار شرکت های تولیدی

26 مرداد 1396

شرکت های تولیدی برای محاسبه بهای تمام شده محصولات (تولید انبوه و یا سفارش ساخت) باید اطلاعات دقیقی از مصرف مواد، دستمزد و سربار داشته باشند. صدگان به شما کمک می کند اطلاعات تولیدی را در سیستم ثبت نموده و مبنای مناسبی برای تهیه گزارش بهای تمام شده داشته باشید.

ادامه ...
راهکار فروش و بازرگانی صدگان

راهکار فروش و بازرگانی صدگان

27 مرداد 1396

فرایند های فروش در شرکت های بازرگانی متنوع است. توالی و ترتیب صدور پیش فاکتور فروش، فاکتور فروش و خروجی کالا از انبار در شرکتهای مختلف می تواند متفاوت باشد و مهم است که نرم افزار فروش این شرکتها بتواند پاسخگوی سناریوها و سیاست های مختلف فروش باشد.

ادامه ...
راهکار شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور

راهکار شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور

26 مرداد 1396

نیاز به اخذ گزارشات تفکیکی بر اساس پروژه ها، قراردادها، تامین کنندگان، کارفرماها و همچنین وجود الزامات قانونی خاص شرکت های پیمانکاری و از طرفی حجم انبوه رویدادهای مالی باعث شده است مدیریت مالی این شرکت ها دارای پیچیدگی های بیشتری نسبت به سایر شرکتها باشد...

ادامه ...
دیگر نگران تهیه گزارشات قانونی خود نباشید

دیگر نگران تهیه گزارشات قانونی خود نباشید

1 بهمن 1394

با استفاده از محصولات صدگان امکان استفاده از گزارشات قانونی بر اساس آخرین قوانین و استانداردها فراهم است. کنترل های دقیق سیستم در زمان تهیه این گزارشات، نگرانی شما را از تحمل هزینه های قابل توجه به دلیل ارائه گزارشات ناقص و یا اشتباه به حداقل میرساند.

ادامه ...
پایانی بر چالش بزرگ استقرار

پایانی بر چالش بزرگ استقرار

1 بهمن 1394

استقرار نرم افزار حسابداری جدید در یک واحد اقتصادی همواره چالشی بزرگ محسوب می شده است. طراحی مناسب فرآیند استقرار صدگان در کنار آموزشهای متنی و تحلیلی مناسب، فرآیند استقرار و پیاده سازی نرم افزار را به کاری ساده و لذت بخش تبدیل نموده است.

ادامه ...
شبکه پشتیبانی صدگان، ترکیبی از تخصص و تعهد

شبکه پشتیبانی صدگان، ترکیبی از تخصص و تعهد

1 اسفند 1394

یکسال خدمات پشتیبانی راه دور رایگان، به شما اطمینان می دهد که در فرایند استقرار نرم افزار تنها نخواهید بود. شما می توانید ضمن استفاده از راهنمای متنی نرم افزار، پاسخ پرسش های خود را از کارشناسان پشتیبانی صدگان دریافت نمایید ...

ادامه ...
به جمع نمایندگان ما بپیوندید. فهرست نمایندگان